КАКО СЕ У ЕВРОПИ ВРЕДНУЈУ ШКОЛЕ?

Потреба европских држава да прате да ли се образовни процеси одговорно и ефективно спроводе, као и то да рад у образовним установама унапређују у складу са брзим економским и социјалним променама, резултирала је посебним мерама осигурања квалитета које државе спроводе у оквиру својих образовних политика.

Европски савет је у децембру 1997. године у својим закључцима у вези са евалуацијом квалитета школа најавио пилотирање разних димензија осигурања квалитета.

На конференцији у Прагу, јуна 1998. године, министри 26 земаља чланица позвали су Европску комисију да формира радну групу која ће радити на идентификовању индикатора квалитета и мерила (benchmarks) који ће помоћи у вредновању квалитета школа. Европска комисија је са своје стране затражила од чланица да промовишу сарадњу између школа и националних ауторитета и охрабре њихово умрежавање на европском нивоу.

У Препоруци Европског парламента и Савета из 2001. године наглашава се важност евалуације квалитета рада школа и земље чланице се позивају да развијају овај механизам осигурања квалитета образовања. Следе и други документи који се односе на даљи развој система. Закључци из 2009. и Закључци из 2014. године, између осталог, односили су се на препоруке у вези са промовисањем транспарентних система осигурања квалитета који подразумевају реализацију самоевалуације и екстерне евалуације школа и сарадњу између чланица ЕУ. Садржали су и препоруке да се у оквиру Отвореног метода координације подрже иницијативе које развијају системе осигурања квалитета засноване на размени искустава земаља чланица. Сходно томе, ОМЦ Радна група за средње стручно образовање (VET) у периоду 2014-15. интензивно се бавила осигурањем квалитета, а нова ОМЦ Радна група под именом Школе (Schools), са мандатом 2016-18. године, ово питање има као једну од три централне теме. У раду ових група, које креирају делове политика образовања, учествују стручњаци из Републике Србије.

Поменуте активности су узроковале да земље Европске уније интензивирају рад у овим доменима, а нови приступи и добре праксе брзо су се проширили.

Самовредновање установе уведено је у образовни систем у нашој земљи 2003. године. Екстерна евалуације 2009. године, али се у потпуности имплементира од 2012. године. Први циклус се завршава у 2017. години и, према подацима којима располаже Завод, извесно је да ће све образовне установе школе бити евалуиране у планираном року.

EURYDICE извештај под називом Обезбеђивање квалитета у образовању – политике и приступи евалуацији школа у Европи говори о праксама спољашњег вредновања и самовредновања школа у европском образовном контексту. Извештај даје преглед система за евалуацију школа у основном и обавезном општем средњем образовању и обухвата све државе чланице ЕУ, као и Исланд, БЈР Македонију, Норвешку и Турску.

У њој можете сазнати следеће:

 • Какав је статус екстерне евалуације у земљама које су учествовале у истраживању?

 • Које организације/органи спроводе екстерну евалуацију?

 • На основу којих мерила се вреднује?

 • Како изгледају поступци екстерног вредновања?

 • Шта су последице вредновања?

 • Како се користе резултати и информише јавност?

 • Које су потребне квалификације за посао екстерних евалуатора и на који начин се обучавају?

 • Какав је статус самовредновања?

 • Ко су учесници у самовредновању?

 • Које мере подршке су доступне школама за потребе самовредновања?

 • Како се употребљавају резултати и информише јавност?

Публикација такође садржи и речник појмова и преглед националних система евалуације (национални профили).

Публикацију Обезбеђивање квалитета у образовању – политике и приступи евалуацији школа у Европи на српском језику можете преузети ОВДЕ.

Ова публикација је доступна и на енглеском језику и можете је преузети овде.

Захваљујући љубазности Фондације Темпус – Еразмус + канцеларије, oву и друге публикације из едиције ЕУРИДИКА (EURYDICE)преведене на српски језик можете пронаћи на адреси: http://erasmusplus.rs/evropske-mreze/eurydice/publikacije/?langkl=lat